ERMENİLERİN KIZIL MAĞARASI – DEMİRCİLİ KÖYÜ, REŞADİYE / TOKAT

0 592

Merhaba YouDaş,

Bu bölümde Tokat, Reşadiye’ye bağlı Demircili Kasabasını, kendi köyümü ziyaret ettim. Bu köyün tarihi gerçekten çok derin ve harika, ilerleyen zamanlarda buranın çok ciddi turizm akınına uğrayacağını düşünüyorum.

Bu bölümde izleyeceğiniz mağaralarla alakalı bir çok efsane bulunmakta, kralın bu mağarada yattığı söylenmektedir, fakat en çok anlatılan hikaye olan ermenilerin zamanında yaşamış olmasıdır, vloğumda bu durumdan bahssettim..

AYRICA DEMİRCİLİ KÖYÜ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ:

Ali Rıza Atasoy’un Reşadiye kitabında Timürcülü olarak adı geçen beldenin tarihi ile ilgili şu söylenti vardır: Köy bundan 600 yıl önce kurulmuştur. Beldenin ilk kurulduğu yer, sık ve balta girmemiş ormanlarla kaplıdır. Karamanlar adıyla tanınan bir kabile, bu ormanın içindeki su kaynağının başına yerleşmiştir. Bu kabile demircilikle uğraştığı için yerleştikleri yerin adına Demircili denilmiştir. Demircili beldesinden söz edilir de Selemen Pazarından söz edilmez mi? Bir ”kır pazarı” olan Selemen pazarının tüm rüsum hakkı Demircili köyüne aittir. Beldenin kuzey yönünde kurulan bu pazardan çevre köylerle ilçeler yararlanır. Reşadiye köylerinin olduğu gibi Mesudiye, Gölköy, Koyulhisar köylerinin de ortak pazar yeridir. Bugün bu pazarda her türlü meyveyi, sebzeyi, iğneden ipliğe her şeyi bulabilirsiniz. Son derece renkli,canlı,hareketli bir Cuma pazarı’dır. Demircili Köylülerinin büyük emek ve çaba harcayarak yaptırdıkları Cami’ninde cuma namazınızı kılabilirsiniz. Lezzetli eti,soğuk suyu,tertemiz havasıyla aynı zamanda piknik ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Demircili Köyü Derneğinin katkılarıyla ilk olarak 1998 yılında “Selemen Kır Pazarı Yayla Şenlikleri “ adı altında festival düzenlenmiştir. Beldede tarihe ışık tutabilecek bir takım yerler vardır. Bunlar önemli bir kaynak ya da belge niteliğinde olmasa da, oluşum itibarıyla çok eskilere dayanmaktadır. Bunlardan en önemlisi Kızıl mağaradır. Demircili beldesinin kuzey batısında yer alır. Çalık Tepesinin yamacında Alkutlu (mezarlık) mevkisindedir. Beldeye yaklaşık 700 mt. uzaklıktadır. Efsaneye göre kral, savaş zamanlarında düşmandan korunmak için burada saklanırmış. Barış zamanlarında da kralın kızı burada gergef işlermiş.

Türbe Çayırı denilen yerde,1500 m² ‘lik bir alanda yalnızca mezarların baş kısımlarının varlığını belirten yassı uzun,sivri,dikili kayalara rastlanmaktadır. Yine bu yere yakın bir yerde taş ve toprak karışımdan oluşan bir yığıntı mevcuttur.

Hasan Dede evliyası karşıdan bakıldığında bir ağaç kümesini andırır.Yakından görünümü farklıdır. Yanına geldiğinizde taşlarla çevrili ve birbirinden farklı üç bölümden ibaret olduğunu fark edebilirsiniz. Birinci bölümde ibadetler yapılır; ikinci bölümde adaklar kesilirmiş. Üçüncü bölüm evliyanın olduğu yermiş; buraya kesinlikle girilmezmiş. Hasan Dede Evliyasının şu andaki durumu harabeden farksızdır.

Yeniköy, Türbe çayırının kuzeyinde yer alır. Bina temelleri ve harman yerleri bile belli olan bu yer,burada daha önce yaşamış bir Rum köyüne aittir. Kuzey-batısında bir kale olduğu söylenirse de,bu gün onu düşündürecek bir iz kalmamıştır.

Köyün kuzeyinden geçen ,Meryem Ana Yolu adıyla bilinen bir yol vardır. Bu yol Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde de anılmakta ve Erzurum’a kadar uzanan bir ticaret yolu olarak kabul edilmektedir. Otomatik telefonu, şebekeli içme suyu, kanalizasyonu olan köyde, iki derslikli ilk okulda 67 öğrenci öğrenim görmektedir.

KÜLTÜR:
Demircili Beldesi iyi analiz edildiğinde Reşadiye‘nin diğer köyleriyle kıyaslanmayacak çeşitli özellikler gösterir. Sosyal,kültürel ve ekonomik alanda seyreden bu farklılıklar, Demircili‘ye girdiğinizde hemen gözünüze çarpar.

Evlerin fiziki görünümü ve iç yapısı, kadın ve erkeklerin giysileri,insanların konuşma biçimleri bu farklılıkların temelini oluşturur. Evlerin içine girdiğinizde görebileceğiniz ilk şey,tertip ve temizliktir. Evlerin çoğu tipik Karadeniz evidir. Yine,giyim ve kuşam, Karadeniz insanının giyim ve kuşamından pek farklı değildir. Zaten uzun yıllardır özellikle Çarşamba ve Terme’ye yerleşip, orada arazi sahibi olan Demircili‘ler geniş sürülerini de buralarda kışlatarak, yazın köylerine dönerlerdi. Bu gelenek bugün de böyle devam etmektedir.[2]

COĞRAFYA
Demircili Kasabası Reşadiye’nin kuzey-doğusunda,ilçe merkezine 31 km. mesafede yer alır.

EKONOMİ:
Beldenin en önemli gelir kaynağı kuşkusuz hayvancılıktır. Gerek coğrafi yapısı,gerek iklimi,gerekse geniş otlaklarıyla hayvancılık yönünden ideal köylerden birisidir. Beldenin deniz seviyesinden 1500 mt. yükseklikte olması, tarımı olumsuz yönde etkilemektedir. Ağır kış şartları,kış mevsiminin uzun süreli olması gibi nedenlerden dolayı,ekilebilen ürün miktarı hem azdır, hem de verim istenilen ölçüde değildir. Yalnızca buğday,arpa,fiğ ve patates ekimi yapılan köyde, yıllık üretim ,patatesin dışında önemli bir yer tutmamaktadır.

Başka bir bölümde görüşmek üzere,
Uğur Şahin

#demirciliköyü #tokatdemircili #kızılmağara #hazine #define #ermeni

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.